INVISALIGN

Es una tècnica basada en aliniadors transparents removibles.

La seua elaboració demana prendre unes mides o registres que s´envien al Centre Tecnològic d´Invisalign, on es prepara el cas per a realitzar un estudi en 3D. Este estudi, determina la seqüència de moviments, la duració del cas, la col.locació dels “attachments”…

Els “attachments” són uns punts de composite o cement que es col.loquen en algunes dents. La localització dels “attachments” la determina el sistema informàtic i té la funció d’optimitzar el moviment dentari.

Una vegada ja está determinat el cas amb el sistema informàtic, es fabriquen els aliniadors, que cal dur-los 22 hores al dia i canviar-los periòdicament.

En general, Invisalign és igual d´efectiu que els aparells fixos, però depenent de cada pacient l´especialista recomanarà l’aparell que més s’adequa per a cada cas.