EMBLAQUIMENT

Amb el pas del temps, és normal que les dents s’enfosquisquen. Este canvi de tonalitat, es deu a dos factors:

  • Tincions extrínseques, són coloracions produïdes pels aliments, tabac, bacteris, etc… que es depositen en la superfície de la dent, i que s’eliminen amb un detartraje o neteja professional.
  • Tincions intrínseques : canvis en la coloració de la dent, que afecta les capes més profundes. Les causes són múltiples: coloracions dels aliments, envelliment, traumatismes, etc…

Bàsicament, existixen dos tipus d’emblanquiments per a dents vitals (no endodonciats), que són l’emblanquiment en clínica, i l’emblanquiment domiciliari o a casa.

Els emblanquiments que es realitzen a casa, aconseguixen els resultats a més llarg termini, i la disminució en els tons de color sol ser menor. En esta mena d’emblanquiment el pacient s’aplica, durant un determinat temps al dia, el producte blanquejador que col·loca en unes fèrules que han sigut prèviament confeccionades.

Els emblanquiments que es realitzen en clínica, combinen una sessió clínica, amb l’ús de fèrules a casa durant un temps menor. Actualment, el mètode més eficaç és el realitzat amb el llum Philips Zoom White Speed.

El llum Phiplips Zoom, té la particularitat d’utilitzar llum freda sobre la superfície de la dent, prèviament tractada amb el producte blanquejador, la qual cosa permet que la concentració del producte químic siga inferior a l’habitual, evitant d’esta manera, la temuda sensibilitat que apareix després de l’emblanquiment.

Per a aconseguir resultats òptims amb este mètode, realitzem un detartraje o neteja de les dents, uns dies abans a la sessió amb el llum. La duració de la sessió clínica, sol ser d’unes dos hores. Després d’esta sessió, hem de seguir una dieta blanca durant una setmana, evitant aquells aliments que provoquen tincions, tabac, etc, perquè la superfície de la dent es troba més permeable. Esta sessió, la complementem amb 4-5 dies de tractament a casa, que aferma els resultats que hem obtingut en la clínica.

El tractament amb el llum Philips Zoom, aconseguix en la majoria dels casos, baixar diversos tons el color de les dents des de la primera sessió, fent que apareguen més blanques i brillants. El resultat varia en funció del color inicial del qual partim.

Quant a la seguretat d’este mètode, si està correctament indicat, la qual cosa requerix realitzar un estudi previ del pacient, és totalment segur i no provoca cap efecte advers en dents o genives.

Un altre mètode d’emblanquiment, és el tractament domiciliari, que consistix en el fet que el pacient col·loca en les fèrules prèviament confeccionades, el producte blanquejador de manera periòdica.