Retenidors

Una vegada acabat el tractament, passem a la fase de retenció. Esta fase és tan important com la del tractament, ja que les dents tenen tendència a tornar a la seua posició inicial durant almenys dos anys.

Passats estos dos anys, cal pensar que les dents en prinicipi ja no van a tornar a la seua posició original, però poden moure´s en qualsevol altra direcció com a conseqüència de les forces masticatòries i del procés d´envelliment. Estos moviments es produeixen tant en persones tractades amb ortodoncia, com en persones que no han sigut tractades.

Cal valorar el tipus més adequat de retenció per a cada pacient. A la Clínica Laliga després d´un tractament d´ortodòncia, habitualment posem retenció fixa tant a l´arcada superior com a la inferior i també fèrules de manteniment en les dues arcades. Recomanem dormir totes les nits amb les fèrules durant almenys dos anys.

Hi han diversos tipus de retenidors:

  • Fixos: És un fil d´acer que va pegat a la cara interna de les dents anteriors.
  • Removibles: Són fèrules transparents de plàstic.