PRESUPOST I FINANÇAMENT

Et donarem el pressupost, que sempre serà tancat i per escrit. També tens l’opció de finançar el tractament sense interessos.

Al pressupost d’ortodòncia està inclòs:

  • Els aparells.

  • Les radiografies que realitzem durant el tractament.

  • Les cites de control durant els primers dos anys després de finalitzat el tractament.

  • Les revisions per a l´activació dels aparells.

  • Els aparells de manteniment.

  • Urgències que puguen sorgir